معرفی مرکز

       

به اداره کل پیشگیری و بهداشت روانی خوش آمدید!

اهداف عالی مرکز:
تعیین سیر وروند درمانی و ایجاد شبکه درمانی ایده آل
•کنترل و نظارت بر روند درمان و توانبخشی
•کنترل سطح سلامت جامعه هدف
•آمار و اطلاعات
•دارو و تجهیزات
•راه کارهای علمی و تخصصی جهت تعیین درصد واقعی
•پژوهش
•آموزش
•افزایش توانبخشی در جامعه هدف
اهداف اختصاصی:
•پیشگیری
-پیشگیری از بروز و شیوع بیماری های روانی
-تامین حفظ و ارتقاء سلامت روانی
-کشف زود هنگام اختلالات روانی
-شناسائی عوامل آسیب زای روانی و کنترل آنها
-شناسائی گروههای آسیب پذیر
•درمان
-امکان دسترسی سهل و بهنگام به خدمات روانپزشکی
-تداوم و استمرار مراقبتها و خدمات بهداشتی درمانی
-تامین دارو وسائل و تجهیزات مورد نیاز
-تامین تخت های بستری مورد نیاز
-ارتقاءکیفی تختهای موجود
•توانبخشی
-ارائه خدمات توانبخشی(طبی- روانی- حرفه ای-اجتماعی)
در جهت بازگرداندن بیماران به جامعه -جلوگیری از ازمان و تخریب عملکرد بیشتر افراد مبتلا
-موسسه زدائی(کاهش موارد نگهداری)
-کاهش هزینه ها
-ارتقاء کیفی خدمات روانپزشکی
•سازماندهی
-توسعه مشارکتهای عمومی
-توسعه پوشش مکانی و زمانی خدمات
-هماهنگی درون بخشی و بین بخشی
-تشویق بخش خصوصی در مشارکت درمانی و ارائه خدمات
جامعه هدف
•جانبازان
•آزادگان
•خانواده 2 گروه فوق
•همسران و فرزندان شهدا

اسامی برندگان نهایی مسابقه ارتباط بهتر ، آرامش بیشتر ویژه خانواده معظم ایثارگران

اسامی برندگان مسابقه ارتباط بهتر ، آرامش بیشتر که به قید قرعه انتخاب شده اند به شرح زیر می باشد . جایزه مسابقه ارتباط بهتر ، آرامش بیشتر دوربین عکاسی و فیلم برداری دیجیتال سامسونگ است که با برندگان مسابقه برای تحویل جایزه تماس گرفته خواهد شد .از کلیه عزیزانی که در این مسابقه شرکت نمودند کمال تشکر داریم.

  

Register to read more...

You are here: خانه پژوهش بدون مجموعه