جدول سقف زمانی تخصیص تجهیزات توانبخشی و ارتز و پروتز

 

 

برای دانلود  جدول سقف زمانی تخصیص تجهیزات توانبخشی و ارتز و پروتز اینجا کلیک کنید .

دستور العمل تخصیص دستگاه گلوکومتر

 

 

برای دانلود دستورالعمل تخصیص دستگاه گلوکومتر اینجا کلیک کنید .

آیین نامه تخصیص تجهیزات کمک شنیداری

 

 

برای دانلود آیین نامه تخصیص تجهیزات کمک شنیداری اینجا کلیک کنید .

آیین نامه تخصیص عینک - لنز

 

 

برای دانلود آیین نامه تخصیص عینک - لنز اینجا کلیک کنید .

آیین نامه تخصیص تجهیزات پزشکی مورد نیاز در اکسیژن تراپی

 

 

برای دانلود آیین نامه تخصیص تجهیزات پزشکی مورد نیاز در اکسیژن تراپی اینجا کلیک کنید . 

You are here: خانه پژوهش آیین نامه خدمات بهداشتی درمانی