کتابچه خودآموز تاب آوری

روانشناسان و پژوهشگران  در پژوهشهای خود به این نتیجه رسیده اند که افراد نیاز دارند مهارتهایی را بیاموزند که هنگام مواجهه با مشکلات و موقعیت های استرس زا به شیوه ی تاب آورانه تری تفکر و سپس عمل کنند. از این رو مداخله هایی که هدفشان تحت تاثیر قرار دادن فرایندهای فکری است، می توانند گام مهمی در ایجاد مهارتها توانایی های مربوط به تاب آوری باشند. در جوامع مرسوم است که به نقصانها و کاستیها بیشتر از توانایی ها توجه شود، اما تاب آوری آن روی سکه است و از جمله  سازه هایی است که جایگاه ویژه ای در حوزه های روانشناسی تحولی، روانشناسی خانواده و بهداشت روانی یافته است، به طوری که هر روز بر شمار پژوهشهای مرتبط با این سازه افزوده می شود. از این رو مرکز بهداشت روانی بر آن شد تا با آموزش این سازه ی روانشناختی، به کمک جانبازان و خانواده های آنها بپردازد . بر این اساس کتابچه ی خودآموز تاب آوری با توجه به نیاز جامعه هدف ما وهمراه با ارائه تمرینهایی بر درک بیشتر موضوع تهیه و تدوین شد.

tab Aavari

 

برای دانلود کتابچه خودآموز تاب آوری اینجا کلیک نمایید .

مهارت تصمیم گیری

dr6

 

برای دانلود کتاب مهارت تصمیم گیری اینجا کلیک کنید .

مدیریت هیجانات

dr4

 

برای دانلود کتاب مدیریت هیجانات اینجا کلیک نمایید .

مهارت حل مسئله

dr5

 

برای دانلود کتاب مهارت حل مسئله اینجا کلیک کنید .

مهارت ارتباط موثر

dr3

 

برای دانلود کتاب مهارت ارتباط موثر اینجا کلیک کنید .

You are here: خانه پژوهش کتاب