آیین نامه پذیرش و ترخیص بیماران اعصاب و روان بیمارستان های روانپزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران

 دانلود آیین نامه پذیرش و ترخیص بیماران اعصاب و روان بیمارستان های روانپزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران

آمار پایش سلامت

برای دانلود آمار پایش سلامت اینجا کلیک کنید .

مهارت های کنترل نگرانی

برای دانلود اسلاید های  کارگاه آموزشی مهارت های کنترل نگرانی اینجا کلیک کنید .

راهنمای آموزش مهارت های زندگی ویژه مدرسین

برای دانلود کتاب راهنمای آموزش مهارت های زندگی ویژه مدرسین اینجا کلیک کنید .

مدیریت خلق منفی

برای دانلود اسلاید های آموزشی با عنوان مدیریت خلق منفی اینجا کلیک کنید .

You are here: خانه پژوهش آموزش همکاران